Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis

 

Základní škola a Mateřská škola,

Velký Třebešov, okres Náchod

Velký Třebešov 2, 55203 Česká Skalice


 

 

Zápis do Mateřské školy

 

Velký Třebešov

 

pro školní rok

 

2019/2020

 

bude probíhat ve dnech:

 

 

Čtvrtek  9.5. 2019   

od 10,00 do 15,00 hod.

 

Pátek  10.5. 2019  

od 10,00 do 12,00 hod.

 

K zápisu přineste průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí dítěte do MŠ a prohlášení o vzájemné dohodě (k vyzvednutí v MŠ či níže ke stažení ). Zároveň Vás předem prosíme o seznámení se školním řádem naší školy.

Žádost o přijetí

Prohlášení o vzájemné dohodě

Školní řád

 

 

 

Zápis žáků do

 

1.ročníku


 

Oznamujeme Vám, že zápis žáků do 1.ročníku základní školy


 

proběhne ve středu 17. dubna 2019

od 15.00 – 18. 00 hodin ve II. třídě ZŠ 

Vezměte s sebou : rodný list a průkaz pojištěnce – dítěte

občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce/


 

Žadatelé o odklad školní docházky předloží písemnou žádost doloženou potvrzením pedagogicko-psychologické poradny/případně žádostí o vyšetření v PPP/ a odborného / dětského / lékaře.

 

Pozn.:

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí

odklad školní docházky:

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé

a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte

k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní

docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a

odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní

docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě

dovrší osmý rok věku.

 

 

 

 

Podmínkou je předem podaná žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzená dětským lékařem, která je k vyzvednutí přímo v mateřské škole.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář